Hallamölla

I Hallamölla hittar du Skånes högsta vattenfall. Vattenmöllan har funnits här sedan 1400-talet och startas varje år av Albo Härads Hembygdsförening på "Möllornas dag". Läs mer

Besöka Hallamölla

När ni ska besöka Hallamölla är det bäst att parkera vid Christinehofs Slott eller Verkasjön. Ni får en skön promenad genom den vackra naturen, följ den röda leden. 

Glöm inte att frihet i naturen medför stort ansvar: Att inte störa eller förstöra – vart du än vistas.

Skånes högsta vattenfall

Ett par kilometer nedströms från Andrarums Alunbruk ligger Hallamölla och Skånes högsta vattenfall. I fem olika forsar faller vattnet totalt 23 meter och utgör ett naturligt vandringshinder för havsöringen som vill uppströms för att leka. På hösten när fisken vandrar utspelar sig här en förtvivlad kamp mot naturens krafter när fisken vill upp för fallen. Vill man se Hallamölla i sin fulla prakt ska man besöka platsen under vårfloden, men se upp för hala stenar och höga stup.

Följ den röda från Christinehofs slott för att komma till Hallamölla.

Ett kraftfullt kulturminne

Hallamölla historia sträcker sig minst tillbaka till 1491 då den omnämns för första gången. Det nuvarande kvarnhuset är från 1850-talet och uppfört i korsvirke med svartmålat timmer och fack av tegel. Hjulhuset med röd lockpanel är sannolikt en tillbyggnad från 1910-1915.

Hallamölla har drivits med vattenkraft ända fram till det att kvarnrörelsen lades ner vid årsskiftet 1948-49. Anläggningen är fortfarande intakt, vid full drift utvecklas en effekt på 75 hästkrafter. Den kan ses i bruk varje år på ”Möllornas dag”.

Möllan var ett nav i näringslivet

Utefter ån fanns tidigare flera kvarnar men även anläggningar som var beroende av vatten och vattenkraft som vadmalsstamp, färgning och några mjölkvarnar. Under 1800-talets senare hälft drevs en omfattande handelsrörelse i Hallamölla av affärsmannen Thomas Nilsson. Han utvecklade sin moders lilla detaljhandel till ett stort företag som blev känt vida omkring. Rörelsen tillhandahöll specerier, järn- och manufakturvaror, garner, utsäde och fröer, vin, krut m m.

Kulturmiljöerna i Hallamölla vårdas av Albo Härads Hembygdsförening.

Vill ni läsa mer om Hallamölla kan ni göra det på Länsstyrelsens hemsida.

Källa: Albo Härads Hembygdsförening
Foto: Göran Gustafson [Öring, vinterfall]