Christinehofs slott

"En ansenlig Corps de Logie med 2:ne Flyglar, 3 wåningar höga, grundmurade, med glaserat stentak försedde och mycket wäl samt sirligt inrättade och indelte. " Johan Lorentz Gillberg om Christinehof 1767 Läs mer

Det gyllene slottet

1737, tolv år efter att Christina Piper köpt Andrarums Alunverk från Jochum Becks arvingar, påbörjades arbetet med ”Nya huset”. Fortifikationsmurmästaren Georg Mockelten fick i uppdrag att uppföra ett storslaget slott i tre våningar och med två flyglar.

Slottet fick på Christinas begäran karolinska drag för att hedra hennes bortgångne make, Kungliga rådet och Fältmarskalken Carl Piper (1647-1716). Runt slottet anlades vackra barockträdgårdar.

Ursprunglig miljö

Slottet har fått bevara sin 1700-talscharm och målsättningen är att behålla byggnaden i så ursprungligt skick som möjligt. Här finns t ex inget modernt värmesystem eller hissanläggning, däremot finns välbevarade tapeter från 1700-talet och magnifika ekgolv med originalintarsia.

Slottet idag

Besöksverksamheten på slottet drivs numera av kulturföreningen Christinas Wänner. För att se vilka aktiviteter som arrangeras besök deras hemsida Christinehofslott.se.