Klockstapeln

År 1675 sattes den första klockstapeln på plats. Syftet var att under brukets tid kalla till morgonbön, samt när arbete skulle starta och sluta. 1730 brinner denna klockstapel upp i storbranden som härjade. Man låter en ny byggas vid Bergsbo, denna står kvar till 1758 då man flyttar klockan till Klockebacken. År 1791 bygger timmermannen Hans Nilsson Winberg en ny klockstapel, cirka 30 meter öster om den nuvarande.

Den sjätte december 1912 invigdes ytterligare en ny klockstapel, det var den som stod kvar tills sommaren 2020 då Högestad & Christinehof bestämde sig för att renovera klockstapeln, ny byggnation men på samma fundament.

År 1752 beordrar Christina Piper att bruksklockan och lilla kyrkklockan i Andrarum ska byta plats. Christina tycke det var dålig samklang mellan lilla och stora kyrkklockan. Idag hänger det en klocka som gjöts av Andreas Wetterholt i Malmö år 1769.