Natur och Ekopark

En lång historia

För 500 miljoner år sedan var Christinehof havsbotten någonstans mellan ekvatorn och sydpolen. Då, under perioderna Kambrium och Ordovicium, skapades förutsättningarna för de mäktiga alunskiffrar som idag vilar under Christinehof.

Ovan mark sträcker ädellövskogar och naturbetesmarkerna ut sig mellan stengärdsgårdarna. Våtmarkerna och de stora sammanhängande skogsarealer gör Christinehof till en viktig oas i det annars utdikade skånska jordbrukslandskapet. En fröjd för mångfalden.

Verkeån löper som en pulsåder genom området. Lövträdens kronor hindrar solen att värma det friska vattnet innan det beger sig vidare mot Brösarps backar och utloppet vid Haväng.

En levande kulturbygd

Landskapet runt Christinehof har i stor utsträckning präglats av människan. Störst spår sattes under 1700-talet när alunbruket var i full drift och slottet uppfördes. Andrarums kyrka grundlades redan på 1100-talet och Hallamöllas historia kan dateras tillbaka till 1400-talet.

Andrarums socken omfattar byarna Andrarum, Sillaröd, Illstorp, Järstorp, Björnastad-Lönshult, Agusa och Blästorp. Här finns fornlämningar som visar att området varit bebott ända sedan bronsåldern. Under 1700-talets mitt stod Andrarum på sin topp och var då lika stort som halva Malmö med sina 1000 bofasta invånare. Kulturhusen ligger tätt och det finns många fina exempel på skånsk byggnadshistoria. Missa inte Alunbrukets korsvirkesidyll och en besök i parken runt det gyllene barockslottet Christinehof.

Värna, vårda och visa

Idag är natur- och kulturlandskapet runt Christinehofs slott en del av Christinehofs Ekopark. Hela ekoparken är cirka 1000 hektar stort och sträcker sig från Christinehof i väster mot byn Eljaröd i öster. Ekoparkens syfte är att värna, vårda och visa de natur- och kulturmiljöer som finns i området.

Området är alltid tillgängligt för besök och i menyn kan du hitta mer information om olika miljöer du kan besöka för att uppleva de natur- och kulturvärden som ryms inom ekoparken.