Hitta hit

Vår organisation

Christinehofs Ekopark är en del av jord- och skogsbruksföretaget
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB.
Telefon: + 46 (0) 417 – 40 100
info(a)hogesta.se

Christinas Wänner

Verksamheten på Christinehofs slott drivs av kulturföreningen Christinas Wänner. Kontaktinformation till dem finns på deras hemsida Christinehofslott.se.

Hitta hit

Från väg 13: Tag av mot Kivik vid Korsholm söder om Hörby. Kör ca 19 km, ta vänster mot Andrarum ca 1 km söder om Illstorp. Kör ca 5 km, då har du infarten till Ekoparken till höger.

Från Väg 19: Tag av mot Christinehofs Ekopark i höjd med Eljaröd, 5 km söder om Brösarp. Kör ca 6 km, då har du infarten till Ekoparken rakt fram.