Borstakärrs våtmarker

Från utdikad monokultur till en artrik myllrande våtmark - på bara 10 år. Naturvårdsprojektet Borstakärr är ett fantastiskt exempel på naturens överlevnadskraft, idag är Borstakärr t ex en av Skånes artrikaste fladdermuslokaler. Läs mer

Naturens revansch

2002 började arbetet med att återställa våtmarkerna som omger Christinehofs slott. 100 år efter att de torrlades återvänder nu sakta de djur och växter som är beroende av vatten och fuktiga livsmiljöer. Området täcker cirka 25 hektar med öppna vattenspeglar, fuktiga och periodvis översvämmade naturbetesmarker, slingrande vattendrag och sanka skogsområden. Områdets karaktär med en mångfald av våtmarkstyper inom ett begränsat område skapar också gränszoner med utrymme för ytterligare artrikedom.

Återhämtningen har gått snabbt och idag myllrar Borstakärr av liv.

Tillgängligt och innehållsrikt

Borstakärr ligger i direkt anslutning till Christinehofs slott. Tillgängligheten har haft hög prioritet och det är enkelt att ta sig runt och uppleva Borstakärrs våtmarker. Med utgångspunkt från slottets parkering finns flera kortare promenader utmarkerade i området.
Vandra över vattnet och fortsätt upp på rullstensåsarnas rygg med utsikt över de myllrande våtmarkerna. Har du tur kanske du får se några av våra stora rovfåglar – kungsörn, havsörn och fiskgjuse besöker nämligen ofta Borstakärr.