Andrarums alunbruk

I mer än ett sekel låg den gulvita, svaveldoftande röken tung över Andrarum. Den svarta alunskiffern förvandlades, med eldens hjälp, till alun, och de röda slagghögarna växte sig höga. Läs mer

En skånsk brukshistoria

Alunbruket i Andrarum grundades 1637 av danskättade Jochum Beck (1604-1682). Han förstod att alunskiffern som användes för att bränna kalk kunde ge än större avkastning vid framställning av alun. Det skulle dock dröja 100 år innan produktionen nådde sin höjdpunkt. Det var Christina Piper (1673-1752) som till slut förverkligade Jochums drömmar och alunverket utvecklades till en av landets största industrier.

De sista anställda verkarna lämnade alunbruket runt 1925, då sysselsatta med att tillverka rödfärg. De talrika högarna med bränd alunskiffer, de öppna gruvschakten, resterna efter det sista pannhuset och flera välbevarade byggnader är det som återstår av bruket idag.

Fornminne och naturskydd

Stora delar av Andrarums alunbruk är skyddat som fornminne, samtidigt ligger området inom Verkeåns naturreservat. Här möts stora kulturhistoria värden och sköna naturupplevelser på ett och samma ställe. Under många år ordnades dans vid dansbanan i Alunbruket, ett populärt arrangemang som lockade flera tusen besökare runt pingst och midsommar.

Promenera hit från Christinehofs slott på 10 minuter eller parkera på de markerade parkeringsplatserna, öst eller väst om Alunbruket. Du kan läsa mer om Andrarums alunbruk hos Länsstyrelsen i Skåne län.